Терапије
 
         
  Делатност Терапеута
    Терапијска Одељења
     
     

       
       
 
 

Делатност терапеута

 

Терапија је у Клиници организована као једна организациона јединица, чији рад координира главни терапеут. У томе сарађују одељенски терапеути, који руководе терапеутима у одељењима или службама. Одељенски терапеути на тај начин имају бољи увид у захтеве одељења и могу остварити успешнији контакт и сарадњу. Главни терапеут и одељенски терапеути чине стручно тело које има задатак да организује рад на терапијама: врши процену потреба за новим кадровима, адекватно распоређује терапеуте по терапијама и одељењима, стручно води и надзире приправнике, подстиче и надзире стручно усавршавање терапеута кроз разне индивидуалне или групне процедуре, иницира и осмишљава рад са волонтерима, организује распоред студената и средњошколаца који су упућени у Клинику као наставну базу, итд. Радна места главног терапеута и одељенских терапеута су реизборна. Радна терапија због своје специфичности има свог одељенског радног терапеута. Свака терапија има свог тимског терапеута који је носилац стручно - методолошког рада за одређену патологију.

 

Битан сегмент рада је оцена радне способности, која се обавља за пацијенте у амбулантно - поликлиничкој служби и пацијенте Клинике после завршеног болничког лечења.

 

 
 

 

Терапијска одељења

 

 

Физиотерапија се обавља у шест засебних јединица: физиотерапијски блок "А" одељења ( цереброваскуларна обољења ); физиотерапијски блок "Б" одељења ( повреде и обољења кичме ); физиотерапијски блок "Ц" одељења ( вертебрологија и реуматологија ); физиотерапијски блок "Д" одељења ( дечја патологија ); физиотерапијски блок у згради терапије радом ( амбулантно - поликлинички пацијенти ); физиотерапијски блок у згради наменски грађеној за терапије - велика физиосала ( интерни пацијенти трауме и реуматологија ). Физиотерапијски блокови су наменски опремљени према потребама пацијената, столови, струњаче, разбоји, шведске мердевине, пулиапарати, косе равни, статички бицикли, тренажери, осцилаторни столови, степенице, рамови за суспензију, рамови за тракцију, ситни реквизити, а у дечијој физиосали и пригодни спортски реквизити и функционалне играчке. У салама се спроводе и рекреативне активности са елементима спорта и игре. Спорт, као јединство физичке активности и емоционалног задовољства, организован је на наменским теренима у парку Клинике. У свим поменутим физиотерапијским јединицама методологија је јединствена и обавља се индивидуално, а по потреби и групно. План рада доноси лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, а спроводи се уз сталну комуникацију између лекара и физиотерапеута. Све промене настале у току третмана се региструју одговарајућим тестовима, у виду усвојених образаца и извештаја и прилажу у медицинску документацију.

 

 

 

Електротерапија се спроводи у складу са принципима савремене електропроцедуре. Смештена је од недавно у новим, адекватно и модерно опремљеним просторијама. Поседује многе савремене електроапарате, а стручни рад је на високом нивоу. Обзиром да се електротерапија примењује код великог броја болничких и амбулантних пацијената, све више се исказује потреба за проширењем њених капацитета.

 

 

Хидротерапија се у Клиници спроводи у две одвојене јединице: у центру за превенцију и у хидроблоку на дечјем одељењу. Центар за превенцију садржи опрему за пружање савремених хидропроцедура. Поседује каде за подводну масажу, васкулатор, четвороћелијске купке и сауну. Спроводе се процедуре са хидромасажама по рефлексним зонама, мануелна масажа, мануелне мобилизационе технике кичменог стуба по ауторима Карен - Прип и Дзон Блекман, акупунктура и лимфна дренажа. Све наведене процедуре спроводе се уз пратећи кинезитерапијски програм, који се обавља у савремено опремљеној сали у оквиру центра. Хидроблок на дечјем одељењу реновиран је у 2001. години, садржи Хабард каду за децу до одређеног узраста и базен димензија 7 x 4 м и дубине 60 до 90 цм. Поред обављања терапије, у овом базену деци се пружа могућност учења пливања. На овом одељењу је започео своју пливачку каријеру Ненад Кришаковић, олимпијски инвалидски шампион у пливању.

 

Радна терапија се у Клиници обавља на четири пункта: дечјем одељењу, "А" одељењу, "Б" одељењу и у наменски грађеном објекту амбулантно - поликлиничке службе. У терапији радом се користе средства према потреби оспособљавања пацијената. Опрема није нова и савремена, те се тај недостатак надокнађује њеним прилагођавањем, умешношћу и ентузијазмом радних терапеута. Њу чине разбоји различите врсте и величине ( вертикални, хоризонтални ), разне занатске машине, алати различитог типа, разноврсни материјали, кухиња прилагођена за обуку извођења активности у кућним условима потребни елементи за обуку самообразовања. Дечје одељење поседује специфичну опрему прилагођену потребама деце: играчке, игре намењене развоју функција и стимулацији сазнајних способности, компјутер који је изразито стимулативан у раду са децом. Радна терапија је још у оснивању Установе постављена у складу са филозофијом рехабилитације да пацијента врати у његову друштвену средину оптимално оспособљеног за самостални живот и рад. Многобројни комплименти врхунских стручњака из земље и иностранства који су обишли ову Установу потврђују правилност њеног организовања и развоја. У терапији радом спроводи се првенствено функционална радна терапија, у складу са признатим принципима и методологијом. Посебно место у радној терапији заузима израда помагала ортоза, чија су сврха и циљ познати, као и израда и адаптација реквизита потребних за извођење активности у свакодневном животу и у кућним условима. План рада индукује лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, који је затим у сталној комуникацији са радним терапеутом, што омогућава праћење промена насталих током терапије. Све промене се региструју и прилажу у медицинску документацију у виду извештаја.

 

   Врати се на врх

 

 
 

Copyright © Klinika za Rehabilitaciju " Dr Miroslav Zotović "