Одељење "А"
    Одељење "Б"
    Одељење "Ц"
    Одељење "Е"
    Одељење "Д"
       
       
 
 

Одељење " А "

 

 

 

У Служби за рехабилитацију неуролошких болесника третиране су особе са оштећењем мозга и кичмене мождине. Овакви пацијенти представљају највећи изазов за успешну рехабилитацију, јер највише захтевају мултидисциплинарни и високостручни тимски рад, што је била поставка од самог оснивања Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић".

   
 

 

У Служби за рехабилитацију неуролошких болесника третиране су особе са оштећењем мозга и кичмене мождине. Овакви пацијенти представљају највећи изазов за успешну рехабилитацију, јер највише захтевају мултидисциплинарни и високостручни тимски рад, што је била поставка од самог оснивања Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић".

 

Делатност Службе за рехабилитацију неуролошких болесника данас је одређена врстом болесника које третира и обавезама које проистичу из статуса Клинике као врхунске здравствене установе у области рехабилитације. У Служби се обавља: 1. стационарна и амбулантна рехабилитација особа са оштећењем мозга, 2. функционална, клиничка и неурофизиолошка дијагностика, 3. едукација кадрова из области неуролошке рехабилитације, 4. научноистраживачки рад.

У складу са савременим схватањима, да је одељење простор где се врши рехабилитација кроз целодневне активности, 1998. године извршена је реконструкција зграде ове Службе, са циљем да се смештај пацијената подигне на виши ниво и да се стационар и простори за специфичне терапије сместе у функционалној целини под један кров.

Служба за рехабилитацију неуролошких болесника располаже са 70 постеља; 22 постеље се налазе у двокреветним апартманима и полуапартманима. Грађевински и опремом којом располаже Служба задовољава високе стандарде неге и терапија.

 

 
 
 

 

Одељење " Б "

 

Рехабилитација квадриплегичара и параплегичара чинила је сегмент делатности Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" од њеног оснивања. Са порастом саобраћајног трауматизама број оваквих пацијената се повећава, па је 1970. године организована посебна болничка јединица за рехабилитацију квадриплегичара и параплегичара у оквиру одељења за рехабилитацију болесника са оштећењем ЦНС - а. Касније, 1996. године садашње руководство Клинике издваја ову групу пацијената у засебну болничку целину, планском реконструкцијом ранијег одељења за професионалну рехабилитацију, и формира Службу за рехабилитацију неуро - ортопедских болесника. Издвајање пацијената у Службу за рехабилитацију неуро - ортопедских болесника је плод увођења нове концепције рада са пацијентима са различитим видовима оштећења кичмене мождине.

Пацијенти се у Службу примају преко амбулантно - поликлиничке службе Клинике и на основу консултативне сарадње са Ортопедском клиником КЦС, Ортопедском службом Ургентног центра КЦС, Специјалном ортопедско - хируршком болницом "Бањица", Неурохируршким клиникама ВМА и КЦС, Неуролошким институтом КЦС, у којима се пацијенти примарно збрињавају, а касније се из ових установа пацијенти директно преводе на рехабилитациони третман у ову Службу.


После примарног лечења у овим здравственим установама уз рану рехабилитацију, после око месец дана, зависно од врсте повреде или обољења, у Служби се примењује рехабилитација мобилизације, дакле покретања и активирања свих функција које су остале неоштећене. Рехабилитација пацијената требало би да траје три до четири месеца, али се због компликација разноврсног типа продужава.

У Служби за рехабилитацију неуро - ортопедских болесника, популарном Одељењу " Б ", налази се 76 постеља у 14 болесничких соба, од којих су 4 собе са вишим стандардом. Постеље су намењене за делатност интензивне неге (16 постеља ), за делатност полуинтензивне неге (25 постеља ) и за делатност опште неге (24 постеље ). Јединица за кинезитерапију има адекватно опремљену салу за 25 пацијената, јединица радне терапије има салу опремљену великим бројем уређаја и машина за третман 8-10 пацијената, као и јединица електротерапије за третман 5-6 пацијената.

 

   Врати се на врх

 

 
 
 

 

Одељење " Ц "

 

Служба за рехабилитацију реуматолошко - ортопедских болесника има 33 постеље. У 2001. години на лечење у ову службу је примљено 252 болесника, чије је лечење просечно трајало 42 дана.

У Служби се обавља: амбулантно и стационарно лечење; рехабилитација и физикално лечење особа оболелих од реуматско - ортопедских болести и периферно васкуларних болести; функционална клиничка дијагностика и процена радне способности особа оболелих од реуматско - ортопедских болести; и стручно - едукативни и научно - истраживачки рад.

 

Рад у Служби се обавља тимски, по савременим принципима рехабилитације и лечења, што обухвата здравствено - просветни рад и едукацију болесника и целодневну активност са циљем побољшања функције локомоторног апарата, скраћења периода функционалне инсуфицијенције и смањења или елиминације последица болести и побољшања квалитета живота. После тимске обраде и функционалне процене болесника, постављају се кратко - и дугорочни циљеви рехабилитације и лечења, који се спроводе тимски, континуирано и комплексно.

Чланови тима прате савремена достигнућа у области рехабилитације болесника са реуматско - ортопедским болестима и периферне васкуларне болести, и активно учествују на домаћим и међународним стручним скуповима, профилним стручним састанцима у оквиру едукације унутар Службе, Клинике и Медицинског факултета Универзитета у Београду.

 

   Врати се на врх

 

 
 
 

 

Одељење " Е "

 

Од самог оснивања Центра за оспособљавање инвалида за рад у Београду 1952. године, међу пацијенима су била и она лица која су спадала у групу ортопедских и трауматолошких болесника. Ови болесници у стационару највеће виле, која је била први објекат за рехабилитацију, били су подељени на мушки и женски део. Почетком седамдесетих година 20- ог века отвара се у Центру посебно одељење за ове болеснике, у оквиру рехабилитације одраслих. Тада је на одељењу било 46 постеља.

Од 1991-1996. године примљено је 368 рањеника, већином тежих и непокретних, од којих је и већина тимским радом стручњака ове службе успешно рехабилитована.

Од јуна 1995. године Служба се враћа у поменуту предратну вилу без лифта, где има 48 постеља. У новембру 2000. године Служба добија још 22 постеље, од малог " Ц " одељења, где је до тада био део вертебролошке делатности.

За даљи развој ове Службе планира се изградња новог објекта са око 70 постеља и са свом пратећом опремом, спајањем садашње службе за рехабилитацију неуролошких болесника и службе за рехабилитацију неуро - ортопедских болесника.

Такође, планира се даљи развој метода и приступа рехабилитацији ортопедско - трауматолошких болесника, нези пацијената, превенцији и лечењу декубиталних промена. У центру пажње ће бити и даље болесници са уграђеним вештачким зглобовима кука, туморским протезама, реинплантираним дисталним деловима горњих екстремитета и доњих екстремитета, политраумама, тежим оштећењима меких ткива и периферних живаца. Посебна пажња ће бити и убудуће посвећена едукацији младих кадрова свих профила, учешћу на стручним састанцима, конгресима, секцијама, сусретима и сл.

 

 

   Врати се на врх

 

 
 
 

 

Дечије одељење

 

 

Данашња Служба бави се процесом хабилитације и рехабилитације деце, која су груписана у две категорије: 1. деца са физичким сметњама, 2. деца са комбинованим сметњама у развоју. Сметње у развоју су последица: 1. урођених мана, 2. стечених обољења или повреда ЦНС, периферног нервног система или коштанозглобног система. Пацијенти су узраста од 15 дана до 19 година. Терапија се пружа хоспитализованој деци и амбулантним пацијентима. Просечно дневно има око 70 -100 амбулантних пацијената. Рад се одвија тимски, мултидисциплинарном акцијом стручњака ( лекара специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, медицинских сестара, физиотерапеута, радних терапеута, психолога, логопеда, дефектолога, социјалног радника, инструктора за спорт, уметника, васпитача и лекара консултаната педијатра, ортопеда, уролога и других по потреби, као и ортотичара из ортопедског предузећа "Рудо") и родитеља и самих пацијената.

 

Служба за хабилитацију и рехабилитацију деце Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" обавља више делатности:

1. здравствену, кроз тимски рад по методологијама за одређене патологије;

2. васпитно - образовну, кроз рад васпитача из дечије установе "Савски венац";

3. образовну, за децу школског узраста, кроз осмогодишњу наставу, коју спроводе наставници основне школе "Др Драган Херцог", по редовном и специјалном програму ( припрема школског градива одвија се уз помоћ дефектолога );

   

4. друштвену, кроз организовање приредби ( уз активно учешће деце на одељењу, деце из других школа, естрадних уметника ), организовање излета, посета јавним местима, организовање изложби радова деце пацијената, посета познатих јавних личности ( песника, сликара, драмских уметника );

5. едукативну, као наставна база за лекаре на специјализацији и практична настава за студенте дефектологије, терапеуте и медицинске сестре ВМШ, терапеуте и медицинске сестре СМШ;

6. научно - истраживачку, кроз евалуацију примењених метода хабилитације и рехабилитације код различитих патолошких стања деце са сметњама у развоју;

7. сарадњу, са педијатријским установама ( Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Универзитетска дечија клиника, Институт за ортопедско - хируршке болести "Бањица", Институт за здравствену заштиту мајке и детета Нови Сад ) и педијатријским службама домова здравља у Београду и Србији.

 

 

   Врати се на врх

 

 
 

Copyright © Klinika za Rehabilitaciju " Dr Miroslav Zotović "