11000 Београд, Сокобањска бр. 13
Телефони: централа 011.2660.755, управа 2668.631, факс 2667.623

E-mail: kzotovic@drenik.net

 
O нама Поликлиника и дијагностика Стационар Терапије Медицински Сарадници Питајте нас Новости