11000 Београд, Сокобањска бр. 13
Телефони: централа 011.2062.500, управа 2062.504, факс 2667.623

E-mail: kzotovic@drenik.net

 
O нама Поликлиника и дијагностика Стационар Терапије Медицински Сарадници Питајте нас Новости