О нама
 
         
  Делатност
    Организација
    Простор и Објекти
    Руководство
    50 Година Рада Клинике
     

 

PRAVILNIK O NABAVKAMA

PLAN JAVNIH NABAVKI 2018.g.

     

 

Poziv za podnosenje ponuda JN 16-17

Konkursna dokumentacija JN 16-17

Odgovor na prvo dodatno pojasnjenje 16-17

Drugo dodatno pojasnjenje 16-17

Poziv za podnosenje ponuda JN 17-17

Konkursna dokumentacija JN 17-17

Odluka o dodeli ugovora JN 16-17

Poziv za podnosenje ponuda JN 18-17

Konkursna dokumentacija JN 18-17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru jn 16-17

ODGOVOR NA DODATNO POJASNJENJE JN 17-17

Odgovor na dodatna pojasnjenja JN 18-17

POZIV JN 19-17

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 19-17

JN 17-17 DRUGI ODGOVOR NA DODATNO POJASNJENJE

JN 17-17 IZMENJEN OBRAZAC BR 4 ZA PARTIJU 7 OD 08.12.2017.

JN 17-17 IZMENJEN OBRAZAC BR 9 ZA PARTIJU 7 OD 08.12.2017

JN 18-17 Drugi Odgovor na dodatno pojasnjenje

JN 18-17 IZMENJEN OBRAZAC PONUDE BR 4. OD 08.12.2017

JN 17-17 ODGOVOR NA DODATNO POJASNJENJE

JN 18-17 treci odgovor na dodatno pojasnjenje

JN 19-17 IZMENJEN OBRAZAC PONUDE BR 5

JN 19-17 IZMENJEN OBRAZAC STRUKTURE CENE

JN 19-17 OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA

JN 19-17 ODGOVOR NA PRVO DODATNO POJASNJENJE

JN 17-17 CETVRTO DODATNO POJASNJENJE SA DOPUNOM KD

JN 17-17 OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA OTVARANJE PONUDA

JN 18-17 CETVRTI ODGOVOR NA DODATNO POJASNJENJE

JN 18-17 IZMENJEN OBRAZAC PONUDE 14.12.2017.

JN 19-17 DRUGI ODGOVOR NA DODATNO POJASNJENJE

JN 17-17 PETO DODATNO POJASNJENJE

JN 18-17 IZMENJEN OBRAZAC PONUDE 20.12.2017

JN 18-17 IZMENA I DOPUNA KD 20.12.2017.

JN 18-17 PETO DODATNO POJASNJENJE

JN 18-17 DOPUNA KD

JN 18-17 DODATNO POJASNJENJE

JN 17-17 SESTO DODATNO POJASNJENJE

JN 18-17 DODATNO POJASNJENJE 27.12

JN 17-17 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 19-17 OBAVESTENJE O OBUSTAVI PARTIJA 4

JN 19-17 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

Konkursna dokumentacija, JN 20-17

Poziv JN 20-17

JN 18-17 ODLUKA O OBUSTAVI

JN 18-17 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 17-17 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 20-17 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 22-17 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

JN 22-17 Konkursna dokumentacija

JN 20-17 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 21-17 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

JN 21-17 Konkursna dokumentacija

ODLUKA JN 21-17

ODLUKA JN 22-17

JN 18-17 obavestenje o zakljucenom ugovoru

JN 18-17 OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

JN 22-17 OBUSTAVA OBAVESTENJE

JN 23-17 ODLUKA O OBUSTAVI

JN 21-17 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 23-17 OBAVESTENJE OBUSTAVA

Poziv za podnosenje ponuda, JN 1-18

Konkursna dokumentacija, JN 1-18

Poziv za podnosenje ponuda, JN 3-18

Konkursna dokumentacija, JN 3-18

Poziv za podnosenje ponuda, JN 4-18

Konkursna dokumentacija, JN 4-18

Izmena konkursne dokumentacije, JN 3-18

Izmenjen obrazac br 4, JN 3-18

Produzenje roka, JN 3-18

Poziv za podnosenje ponuda, JN 5-18

Konkursna dokumentacija, JN 5-18

PRILOG-STAROSNA STRUKTURA I POL ZAPOSLENIH KOD NARUCIOCA

JN 1-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 2-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 3-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 4-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

Poziv za podnosenje ponuda, JN 6-18

Konkursna dokumentacija, JN 6-18

JN 5-18 ODLUKA o dodeli ugovora

JN 1-18 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 2-18 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 3-18 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 4-18 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 6-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 5-18 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 7-18 Poziv za podnosenje ponuda

JN 7-18 Konkursna dokumentacija

JN 7-18 IZMENJEN OBRAZAC PONUDE OD 20.04.2018

JN 7-18 Izmena konkursne dokumentacije

JN 7-18 OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA, JN 9-18

KONKURSNA DOKUMENTACIJA, JN 9-18

JN 8-18 Poziv za podnosenje ponuda

JN 8-18 Konkursna dokumentacija

JN 10-18 Poziv za podnosenje ponuda

JN 10-18 Konkursna dokumentacija

JN 8-18 Obavestenje o produzenju roka

JN 8-18 Konkursna dokumentacija, preciscen tekst

Odgovor na pitanje i izmena konkursne dokumentacije, JN 8-18, 30.04.2018.

Odluka o dodeli ugovora JN 9-18

JN 8-18 odgovor na zahtev za dodatnim pojasnjenjem

JN 7-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 7-18 ODLUKA O OBUSTAVI 4 I 8

JN 10-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

Poziv za podnosenje ponuda JN 11-18

Konkursna dokumentacija JN 11-18

JN 8-18 ODLUKA O OBUSTAVI

JN 7-18 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 7-18 OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

JN 10-18 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 11-18 ODGOVOR NA DODATNO POJASNJENJE

JN 13-18 Poziv za podnosenje ponuda

JN 13-18 Konkursna dokumentacija

JN 12-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 9-18 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 13-18 IZMENJEN OBRAZAC PONUDE 06.06.2018

JN 13-18 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Poziv za podnosenje ponuda JN 14-18

Konkursna Dokumentacija JN 14-18

JN 11-18 ODGOVOR NA DRUGO DODATNO POJASNJENJE

JN 11-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 14-18 ODLUKA O DODELI UGOVORA

JN 14-18 ODLUKA O OBUSTAVI

 
 

Делатност

 

 

 
 

Клиника обавља специјализовану, поликлиничку и болничку здравствену делатност из медицинске рехабилитације.

Клиника обавља образовну и научноистраживачку делатност у складу са Законом.

 

У оквиру своје делатности, Клиника нарочито:

 • Прати и проучава стање из области рехабилитације и предлаже мере унапређивања;
 • Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда, као и начин и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности;
 • Врши испитивање и примену нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације;
 • Утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове и пружа стручно-методолошку помоћ у њиховом спровођењу;
 • Спроводи школовање, стручно усавршавање, специјализацију здравствених радника и здравствених сарадника;
 • Спроводи програме здравствене заштите;
 • Утврђује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним ситуацијама;
 • Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера;
 • Организује и спроводи унутрашњи надзор над стручним радом. Врши испитивање и примену нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације;

 

 
 
 

 

Организација

 

 

 • Амбулантно-поликлиничка дијагностика и терапија
 • Хабилитација и рехабилитација деце и омладине
 • Рехабилитација одраслих
 • Служба за научноистраживачку и образовну делатност
 • Служба интерне контроле
 • Општи, правни, технички, економско-финансијски послови

 

 

 1. Амбулантно - поликлиничка дијагностика и терапија

  Пријемно - амбулантно одељење (тел. 011/2062-549)

  Апотека

  Стерилизација

  Кабинет послова социјалних радника

  Одељење дијагностике

  Кабинет неурофизиолошке дијагностике

  Кабинет за кардиоваскуларну, респираторну и периферну

  васкуларну дијагностику

  Кабинет за психодијагностику

  Кабинет за дефектолошку дијагностику и терапију

  Лабораторија за клиничку, биохемијску и микробиолошку дијагностику

   

  Одељење терапија

  Кинезитерапија одраслих

  Радна терапија одраслих

  Електротерапија одраслих

  Хидротерапија одраслих

  Кинезитерапија за децу и омладину

  Радна терапија за децу и омладину

  Електротерапија за децу и омладину

  Хидротерапија за децу и омладину

   

   

 2. Хабилитација и рехабилитација деце и омладине

   

 3. Рехабилитација одраслих

  Служба за рехабилитацију неуролошких болесника

  Служба за рехабилитацију неуро - ортопедских болесника

  Служба за рехабилитацију ортопедско - трауматолошких болесника

 4. Служба за рехабилитацију реуматолошких болесника

   

 5. Служба за научноистраживачку и образовну делатност
 6. Служба интерне контроле


 7. Општи, правни, технички и економско-финансијски послови

  Служба за опште, правне и техничке послове

  Болничка кухиња

  Вешерај

Служба за економско-финансијске послове

 

   Врати се на врх

 

 
 
 

 

Простор и објекти

 

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" смештена је у комплексу који је намењен за :

 

 • КБЦ "Др Драгиша Мишовић",
 • Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић",
 • Клиника за кардиоваскуларна обољења "Дедиње",
 • Институт за рехабилитацију,
 • Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију.

 

Комплекс се распростире на шест и по хектара површине.

Површина простора на којем се налазе објекти Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" је око 30.000 м², са 19 објеката.

 

Објекти Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" имају павиљонски систем лоцирања и изграђене су једноставно и функционално, али без узајамних топлих веза. Са деветнаест објеката у које је смештена и са земљиштем које јој припада ова Установа има највећи комплекс простора и објеката међу здравственим установама у Београду. Две од зграда су старе виле, од којих једна по лепоти не заостаје за најлепшим грађевинама овакве врсте. Складна двоспратница има пуно украсних рељефа и пластике, простране декорисане терасе и степениште за спрат. Просторије, прозори, украсни орнаменти и детаљи у овој кући сведоче о високим критеријумима израде виле. Ово здање није функционално за здравствену установу.

 

 

Унутрашњи простор Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" оплемењен је са пажњом у свим објектима, првенствено чистоћом и уредношћу, сликама са наменски одабраном тематиком српских великана и светитеља, који су повезани са здравственим радом на овим нашим просторима. Осим слике Светог Саве која краси амфитеатар, ту је и икона Светог Луке, заштитника здравства и лекара, који је болничка слава.

 

   Врати се на врх

 

 
 
 

 

Руководство

 

Према Статуту органи управљања Клиником су :

 • Директор,
 • Управни одбор,
 • Надзорни одбор.

Руководиоци, по избору директора, у Клиници за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" управљају организационим јединицама. Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" има следећу адресу и телефон :
Београд, Сокобањска 13;
тел. 011/2062-500, факс 011/2667-623.

 

Управа

ВД Директор : Прим мр сц. мед. др Жељко Кањух

(тел. 011/2062-504)

Помоћник директора за медицинске послове : Прим мр сц. мед. др Биљана Стојановић

(тел. 011/2062-504)

Помоћник директора за правне, опште и техничке послове : дипл. правник Небојша Лазић

(тел. 011/2062-561)

Помоћник директора за економско - финансијске послове : дипл. ек. Светлана Добриловић-Кошанин

(тел. 011/2062-501)

Помоћник директора за научноистраживачки рад и образовну делатност:

Доц др Александра Видаковић (тел. 011/2062-513)

Помоћник директора за интерну ревизију

Главна сестра : Снежана Павловић (тел. 011/2062-602)

Главни терапеут : Анђелка Пјановић (тел. 011/2062-555)

 

     
     

 

   
   

 

1. Амбулантно - поликлиничка дијагностика и терапија

Пријемно - амбулантно одељење (тел. 011/2062-549)

Начелник : Прим. др сц. Драгана Петровић

Одељенска сестра : Оливера Славов

Дијагностичка служба

Начелник : Мр сц. мед. др Мирослав Сретић

(тел. 011/2062-570)

Физио терапија (тел. 011/2062-560)

Одељенски терапеут : Душица Калајџић

Радна терапија (тел. 011/2062-552)

Одељенски терапеут : Славица Глигорић

Електротерапија (тел. 011/2062-595)

Одељенски терапеут : Душанка Арнаут

Хидроротерапија и интегративни центар

(тел. 011/2062-556)

Одељенски терапеут : Драгана Ереш

 

2. Хабилитација и рехабилитација деце и омладине

Начелник : Прим др сц. мед. Србислав Стевановић

(тел. 011/2062-534)

Одељенска сестра : Горана Јочић (тел. 011/2062-575)

Одељенски терапеут : Ђурђица Јеремић (тел. 011/2062-530)

3. Рехабилитација одраслих

Служба за рехабилитацију неуролошких болесника

Начелник : Проф др сц. мед Љубица Константиновић

(тел. 011/2062-518)

Одељенска сестра : Зорица Митић Обреновић (тел. 011/2062-512)

Одељенски терапеут : Иван Ђорђевић (тел. 011/2062-580)

Служба за рехабилитацију неуро - ортопедских болесника

Начелник : Мр сц. мед. др Радоје Чобељић

(тел. 011/2062-520)

Одељенска сестра : Сташа Мемаровић (тел. 011/2062-577)

Одељенски терапеут : Мирјана Радивојевић (тел. 011/2062-527)

Служба за рехабилитацију ортопедско - трауматолошких болесника

Начелник : Прим. др сц. мед. Александар Павловић

(тел. 011/2062-544)

Одељенска сестра : Снежана Ивановић (тел. 011/2062-543)

Одељенски терапеут : Драгана Ереш (тел. 011/2062-560)

Служба за рехабилитацију реуматолошких болесника

Начелник : Прим др Драгана Миленковић

(тел. 011/2062-500, локал 219)

Одељенска сестра : Љиљана Милетић (тел. 011/2062-596)

Одељенски терапеут : Бранко Лазић (тел. 011/2062-552)

 

4. Општи, правни, технички и економско - финансијски послови

Служба за опште, техничке и правне послове

Помоћник директора : Небојша Лазић, дипл. правник

(тел. 011/2062-561)

Служба за економско - финансијске послове

Помоћник директора : Дипл. ек. Светлана Добриловић- Кошанин

(тел. 011/2062-501)

 

   Врати се на врх

 

 
 

Copyright © Klinika za Rehabilitaciju " Dr Miroslav Zotović "