О нама
 
         
  Делатност
    Организација
    Простор и Објекти
    Руководство
    50 Година Рада Клинике
     

 

PRAVILNIK O NABAVKAMA

PLAN JAVNIH NABAVKI 2016.g.

     

 

Konkursna dokumentacija JN 1-17

Obavestenje o obustavi postupka JN 1-17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, partija 6, JN 25-16

Poziv, pregovaracki postupak sa objavljivanjem poziva, JN 2-17

Konkursna dokumentacija JN 2-17

Poziv za podnosenje ponuda JN 3-17

Konkursna dokumentacija JN 3-17

Poziv za podnosenje ponuda JN 4-17

Konkursna dokumentacija - osiguranje lica jn 4-17

Odluka o dodeli ugovora, JN 2-17

POJASNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN 4-17

POJASNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN 4-17 II

POJASNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN 4-17 III

Poziv za podnosenje ponuda JN 5-17

Konkursna dokumentacija JN 5-17

POJASNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN 4-17 IV

Konkursna dokumentacija JN 5-17, preciscen tekst

POJASNJENJE i IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JN 5-17

Obavestenje O Produzenju Roka Za Podnosenje Ponuda, JN 5-17

Poziv za podnosenje ponuda JN 6-17

Konkursna dokumentacija JN 6-17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, JN 2-17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, JN 3-17

Odluka o dodeli ugovora JN 3-17

Odluka o dodeli ugovora, JN 4-17

Pojasnjenje konkursne dokumentacije JN 6-17

Poziv za podnosenje ponuda JN 7-17

Konkursna dokumentacija JN 7-17

Odluka o dodeli ugovora JN 5-17

Obavestenje o obustavi postupka JN 5-17

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnosenje ponuda, JN 8-17

Konkursna dokumentacija, JN 8-17

Odluka o dodeli ugovora, JN 7-17

Odluka JN 25-16, partija 6

Poziv za podnosenje ponuda JN 11-17

Konkursna dokumentacija - osiguranje imovine i lica jn 11-17

OBAVESTENJE PONUDJACIMA O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZASTITU PRAVA

Poziv za podnosenje ponuda JN 12-17

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 12-17

ODGOVOR NA PITANJE ZA JN 11-17

Odluka o dodeli ugovora, JN 11-17

Odluka o dodeli ugovora JN 12-17

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JN 12-17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 12-17

Poziv za podnosenje ponuda, JN 13-17

Konkursna dokumentacija, JN 13-17

Odluka o dodeli ugovora JN 13-17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 13-17

Poziv za podnosenje ponuda JN 14-17

Konkursna dokumentacija JN 14-17

ODLUKA O DODELI UGOVORA 14-17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 14-17

Poziv za podnosenje ponuda JN 15-17

Konkursna dokumentacija JN 15-17

ODLUKA O DODELI UGOVORA 15-17

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 15-17

Poziv za podnosenje ponuda JN 16-17

Konkursna dokumentacija JN 16-17

Odgovor na prvo dodatno pojasnjenje 16-17

Drugo dodatno pojasnjenje 16-17

 
 

Делатност

 

 

 
 

Клиника обавља специјализовану, поликлиничку и болничку здравствену делатност из медицинске рехабилитације.

Клиника обавља образовну и научноистраживачку делатност у складу са Законом.

 

У оквиру своје делатности, Клиника нарочито:

 • Прати и проучава стање из области рехабилитације и предлаже мере унапређивања;
 • Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда, као и начин и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности;
 • Врши испитивање и примену нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације;
 • Утврђује стручно-медицинске и доктринарне ставове и пружа стручно-методолошку помоћ у њиховом спровођењу;
 • Спроводи школовање, стручно усавршавање, специјализацију здравствених радника и здравствених сарадника;
 • Спроводи програме здравствене заштите;
 • Утврђује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним ситуацијама;
 • Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера;
 • Организује и спроводи унутрашњи надзор над стручним радом. Врши испитивање и примену нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације;

 

 
 
 

 

Организација

 

 

 • Амбулантно-поликлиничка дијагностика и терапија
 • Хабилитација и рехабилитација деце и омладине
 • Рехабилитација одраслих
 • Служба за научноистраживачку и образовну делатност
 • Служба интерне контроле
 • Општи, правни, технички, економско-финансијски послови

 

 

 1. Амбулантно - поликлиничка дијагностика и терапија

  Пријемно - амбулантно одељење

  Апотека

  Стерилизација

  Кабинет послова социјалних радника

  Одељење дијагностике

  Кабинет неурофизиолошке дијагностике

  Кабинет за кардиоваскуларну, респираторну и периферну

  васкуларну дијагностику

  Кабинет за психодијагностику

  Кабинет за дефектолошку дијагностику и терапију

  Лабораторија за клиничку, биохемијску и микробиолошку дијагностику

   

  Одељење терапија

  Кинезитерапија одраслих

  Радна терапија одраслих

  Електротерапија одраслих

  Хидротерапија одраслих

  Кинезитерапија за децу и омладину

  Радна терапија за децу и омладину

  Електротерапија за децу и омладину

  Хидротерапија за децу и омладину

   

   

 2. Хабилитација и рехабилитација деце и омладине

   

 3. Рехабилитација одраслих

  Служба за рехабилитацију неуролошких болесника

  Служба за рехабилитацију неуро - ортопедских болесника

  Служба за рехабилитацију ортопедско - трауматолошких болесника

 4. Служба за рехабилитацију реуматолошких болесника

   

 5. Служба за научноистраживачку и образовну делатност
 6. Служба интерне контроле


 7. Општи, правни, технички и економско-финансијски послови

  Служба за опште, правне и техничке послове

  Болничка кухиња

  Вешерај

Служба за економско-финансијске послове

 

   Врати се на врх

 

 
 
 

 

Простор и објекти

 

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" смештена је у комплексу који је намењен за :

 

 • КБЦ "Др Драгиша Мишовић",
 • Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић",
 • Клиника за кардиоваскуларна обољења "Дедиње",
 • Институт за рехабилитацију,
 • Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију.

 

Комплекс се распростире на шест и по хектара површине.

Површина простора на којем се налазе објекти Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" је око 30.000 м², са 19 објеката.

 

Објекти Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" имају павиљонски систем лоцирања и изграђене су једноставно и функционално, али без узајамних топлих веза. Са деветнаест објеката у које је смештена и са земљиштем које јој припада ова Установа има највећи комплекс простора и објеката међу здравственим установама у Београду. Две од зграда су старе виле, од којих једна по лепоти не заостаје за најлепшим грађевинама овакве врсте. Складна двоспратница има пуно украсних рељефа и пластике, простране декорисане терасе и степениште за спрат. Просторије, прозори, украсни орнаменти и детаљи у овој кући сведоче о високим критеријумима израде виле. Ово здање није функционално за здравствену установу.

 

 

Унутрашњи простор Клинике за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" оплемењен је са пажњом у свим објектима, првенствено чистоћом и уредношћу, сликама са наменски одабраном тематиком српских великана и светитеља, који су повезани са здравственим радом на овим нашим просторима. Осим слике Светог Саве која краси амфитеатар, ту је и икона Светог Луке, заштитника здравства и лекара, који је болничка слава.

 

   Врати се на врх

 

 
 
 

 

Руководство

 

Према Статуту органи управљања Клиником су :

 • Директор,
 • Управни одбор,
 • Надзорни одбор.

Руководиоци, по избору директора, у Клиници за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" управљају организационим јединицама. Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" има следећу адресу и телефон :
Београд, Сокобањска 13;
тел. 2062-500, факс 2667-623.

 

Управа

ВД Директор : Прим мр сц. мед. др Жељко Кањух

Помоћник директора за медицинске послове : Прим мр сц. мед. др Биљана Стојановић

Помоћник директора за правне, опште и техничке послове : дипл. правник Небојша Лазић

Помоћник директора за економско - финансијске послове : дипл. ек. Драгица Бурмазовић-Јелић

Помоћник директора за научноистраживачки рад и образовну делатност:

Доц др Александра Видаковић

Помоћник директора за интерну ревизију: Мирјана Ћирић

Главна сестра : Снежана Павловић

Главни терапеут : Анђелка Пјановић

 

     
     

 

   
   

 

1. Амбулантно - поликлиничка дијагностика и терапија

Пријемно - амбулантно одељење

Начелник : Прим. др сц. Драгана Петровић

Одељенска сестра : Оливера Славов

Дијагностичка служба

Начелник : Мр сц. мед. др Мирослав Сретић

Физио терапија

Одељенски терапеут : Душица Калајџић

Радна терапија

Одељенски терапеут : Славица Глигорић

Електротерапија

Одељенски терапеут : Душанка Арнаут

Хидроротерапија и интегративни центар

Одељенски терапеут : Драгана Ереш

 

2. Хабилитација и рехабилитација деце и омладине

Начелник : Прим др сц. мед. Србислав Стевановић

Одељенска сестра : Горана Јочић

Одељенски терапеут : Ђурђица Јеремић

3. Рехабилитација одраслих

Служба за рехабилитацију неуролошких болесника

Начелник : Проф др сц. мед Љубица Константиновић

Одељенска сестра : Зорица Митић Обреновић

Одељенски терапеут : Иван Ђорђевић

Служба за рехабилитацију неуро - ортопедских болесника

Начелник : Мр сц. мед. др Радоје Чобељић

Одељенска сестра : Сташа Мемаровић

Одељенски терапеут : Мирјана Радивојевић

Служба за рехабилитацију ортопедско - трауматолошких болесника

Начелник : Прим. др сц. мед. Александар Павловић

Одељенска сестра : Снежана Ивановић

Одељенски терапеут : Драгана Ереш

Служба за рехабилитацију реуматолошких болесника

Начелник : Прим др Драгана Миленковић

Одељенска сестра : Љиљана Милетић

Одељенски терапеут : Бранко Лазић

 

4. Општи, правни, технички и економско - финансијски послови

Служба за опште, техничке и правне послове

Помоћник директора : Небојша Лазић, дипл. правник

Служба за економско - финансијске послове

Помоћник директора : Дипл. ек. Драгица Бурмазовић - Јелић

 

   Врати се на врх

 

 
 

Copyright © Klinika za Rehabilitaciju " Dr Miroslav Zotović "